BaO2

O R 8Xn R 20/22
peroxid barnatý     sestavení názvu
barium(II) peroxide
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a silné zásady
Podrobnější nápověda: příprava peroxidu vodíku

BaO2 jako reaktant:


id-10-18:
BaO2 + H2SO4
H2O2 + BaSO4 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 93
Kyslík (síra, selen a tellur)
Sloučeniny kyslíku
Peroxid vodíku

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 85
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždící oči - slzotvorné látky
Látky s vysokou akutní toxicitou
Anorganické látky; s- a p- prvky a jejich sloučeniny