BaCl2

T R 25Xn R 20
chlorid barnatý     sestavení názvu
barium(II) chloride

BaCl2 jako produkt:


id-10-12:
BaCO3 + HCl
CO2 + BaCl2 + H2O [Otevři]


Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 85
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždící oči - slzotvorné látky
Látky s vysokou akutní toxicitou
Anorganické látky; s- a p- prvky a jejich sloučeniny