BaCO3

Xn R 22
uhličitan barnatý     sestavení názvu
barium(II) carbonate
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a silné zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

BaCO3 jako reaktant:


id-10-12:
BaCO3 + HCl
CO2 + BaCl2 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 188
Uhlík (křemík a germanium)
Oxid uhelnatý jako Lewisova báze. Karbonyly kovů

Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 52
Iontová vazba, iontové sloučeniny

Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 53
Iontová vazba, iontové sloučeniny

Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 120
Beryllium, hořčík, vápník, stroncium a barium

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 85
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždící oči - slzotvorné látky
Látky s vysokou akutní toxicitou
Anorganické látky; s- a p- prvky a jejich sloučeniny