BCl3

zkapalněný R 14T+ R 26/28C R 34
chlorid boritý     sestavení názvu
boron(III) chloride
Charakteristika: bez oxidačně-redukčních účinků
Podrobnější nápověda: rozklad vodou

BCl3 jako reaktant:


id-10-11:
BCl3 + H2O
HCl + H3BO3 [Otevři]

id-3-10:
BCl3 + H2O
H3BO3 + HCl [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 222
Bor
Halogenidy