Al

hliník     sestavení názvu
aluminium
Charakteristika: neušlechtilý kov, redukční činidlo

Al jako reaktant:


id-11-4:
Al + NaOH + H2O
Na[Al(OH)4] + H2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 127
Hliník (gallium, indium a thallium)
Skupinový přehled

Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 127
Hliník (gallium, indium a thallium)
Skupinový přehled