logo organizace logo státu logo organizace logo organizace logo organizace
Koordinované studijní opory pro studium základních chemických předmětů na středních školách v rámci projektu „Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3.1)“ [více]
Aktulizovanou verzi materiálů najdete na adrese: http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/