Topic outline B501001

 • General B501001

  • Sylabus předmětu File Uploaded 19/09/22, 17:03
  • Průvodce cvičeními File Uploaded 3/10/22, 21:06
  • Rada studentům File Uploaded 11/10/21, 10:58
 • Topic 1 B501001

 • Současné pojetí managementu B501001

 • Profil manažera B501001

  • Time management File Uploaded 11/10/21, 10:41
 • Prosperita a faktory, které ji ovlivňují B501001

 • Vývoj managementu B501001

 • Rozhodování B501001

 • Plánování B501001

 • Implementace - motivace B501001

 • Řízení lidských zdrojů B501001

 • Kontrola B501001

 • Organizování B501001

 • Informační a komunikační systémy v managementu B501001

 • Firemní identita - kultura, etika, společenská odpovědnost B501001

 • Současný společensko-ekonomický vývoj a jeho vliv do managementu B501001

  • Obslužný robot pro restourace File Uploaded 11/10/21, 10:20
  • Žehlící automat File Uploaded 11/10/21, 10:21
  • Automatizace v lese File Uploaded 11/10/21, 10:22
 • Odevzdávání referátů č. 1 B501001

 • Topic 16 B501001