Vyhodnocení dat ve statistickém balíku R je praktické cvičení zaměřené na zpracování a vizualizaci dat v balíku R. Zahrnuje základní práce s daty, vytváření grafů, nejpoužívanější metody jedno- i mnohorozměrné statistiky a další postupy.