Garant: Cejnar Pavel, Vrba Jan

Anotace: Kurz Objektově orientované programování je zaměřen na studenty, kteří se již v průběhu předchozího studia seznámili se základy programování (např. v kurzu Algoritmizace a programování v moderních jazycích) a mají zájem své znalosti dále prohlubovat. Cílem kurzu je seznámit je s programováním v objektově orientovaných jazycích na příkladech a ukázkách zejména v jazyku Java.

Sylabus:

 1. Datové typy, deklarace proměnných, operátory, pole a řetězce.
 2. Větvení a cykly, standardní vstup a výstup.
 3. Třídy a instance, metody a atributy.
 4. Dědičnost, překrývání a přístupová práva.
 5. Rozhraní a polymorfizmus, vnořené a vnitřní třídy.
 6. Výjimky a ošetření výjimek, práce se soubory, konzolové aplikace.
 7. Grafické uživatelské rozhraní a událostmi řízené programování.
 8. Zobrazení a obsluha událostí, programové vyvolání události a adaptéry.
 9. Typy komponent a jejich základní události, akce a vlastnosti komponent, práce s kurzorem.

Seznam literatury:

 • Z:Herout P.,Učebnice jazyka Java,Kopp,České Budějovice,2010,8072323982
 • Z:Herout P.,Java: grafické uživatelské prostředí a čeština,Kopp,České Budějovice,2001,8072321501
 • D:Pecinovský R.,Java 7: učebnice objektové architektury pro začátečníky,Grada,Praha,2012,8024736655
 • D:Darwin I.F.,Java: kuchařka programátora: [vzory a řešení pro vaše aplikace],Computer Press,Brno,2006,8025109445