Předmět je zaměřen na zpracování a prezentování vědeckých a technických informací, včetně vyhledávání v odborných zdrojích. Záměrem je posluchače seznámit se současnými nástroji pro tvorbu dokumentů a prezentací a naučit  efektivně využívat dostupné moderní programy a softwarové doplňky s ohledem na správné redakční zpracování, citování a legislativu. Vedle písemných či elektronických výstupů je brán zřetel i na techniku a projev při ústní prezentaci, což jsou vše dovednosti, které uplatní pedagog při své budoucí praxi.