Předmět je rozdělen do dvou částí. Principy úchovy potravin se zaměřují na jednotlivé metody konzervace potravin. U každé metody je popsán základní princip metody, jsou uvedeny způsoby skladování výrobků a změny, které lze během skladování výrobků očekávat. Balení potravin je zaměřeno na popis základních funkcí obalů pro potraviny. Popisuje způsoby konstrukce obalů z hlediska ochrany baleného produktu před mechanickými změnami, změnami vlhkosti, oxidačními procesy, změnami chuti a vůně, působení teploty, kontaminací mikroorganismy, působení hmyzu a hlodavců atd. Pozornost je věnována i hygienickým aspektům obalů potravin a vlivu systémů balení na životní prostředí.

Studenti budou umět po absolvování kurzu popsat probíhající změny během výroby a skladování potravin, navrhnout způsob konzervace pro konkrétní potravinářský výrobek, vypočítat inaktivační účinek záhřevu a navrhnout jeho optimalizaci, navrhnout systém balení pro daný potravinářský výrobek včetně specifikace funkčních vlastností vhodných obalových materiálů a specifikovat možnosti použití určitého obalového materiálu při zpracování potravin.