Předmět poskytuje základní přehled o informačních technologiích pro oblast moderní chemie. Důraz je kladen na orientaci v síti VŠCHT, na sjednocení úrovně základních znalostí z oblasti informatiky zahrnující především efektivní využívání editorů pro tvorbu technických a odborných dokumentů a vědecko-technické výpočty v prostředí tabulkových kalkulátorů.

Vstupní prerekvizity: Student již získal své uživatelské jméno a heslo propřístup do sítě VŠCHT (platí také do informačního systému E-learning a systému Student). Přihlašovací údaje je také možné dodatečně získat v oddělení příjmu a výdeje Výpočetního centra VŠCHT.

Požadavky: Úspěšné složení I. a II. zápočtového testu (v termínech spolu se studenty prezenčního studia v počítačových učebnách VŠCHT, pro studenty kombinovaného studia případně i ve zvláštních termínech ve zkouškovém období).