Mezi plynná biopaliva lze zařadit bioplyn, skládkový plyn nebo také plyny vznikající při pyrolýze pevných a kapalných produktů. Tento předmět je rozdělen do několika tématických okruhů. V první části je výuka zaměřena na bioplyn, jeho vznik, chemické složení, technologie výroby, jeho vztahu k životnímu prostředí, možnosti využití bioplynu v České republice, ale i v zahraničí.  Poslední část předmětu je zaměřena na pyrolýzní plyny, jejich vznik, úpravu a využití.

Během přednášek bude uskutečněna exkurse na bioplynovou stanici, aby si studenti mohli ověřit své teoretické znalosti.