Kalendář

| Pátek, 28. duben 2017 |
Globální událost

Praktický průvodce administrativními úkony při podávání a řešení projektů na VŠCHT PRAHA, opakování

10:00 » 11:30
Workshop je určen pro vědecké a administrativní pracovníky VŠCHT Praha, kteří se podílejí na přípravě a řešení projektů. Workshop je zaměřen na praktické informace ohledně interních postupů při přípravě návrhů projektů (evidence návrhů v aplikaci GaP, sestavení rozpočtu a výše osobních nákladů, apod.) a na administrativní náležitosti spojené s řešením projektu (nastavení ON, kontrola čerpání apod.).Z organizačních důvodů se seminář bude konat při přihlášení 5 a více zájemců.Přednášející: Ing. Hana Štěpánková, Ing. Karolína Friessová, Ph.D. VaV VŠCHT Praha Ing. Jana Hrušková, Oddělení finančního plánu a rozpočtu VŠCHT Praha Ing. Tereza Tomsová, Personální odbor VŠCHT Praha

EUPRO II, LE 15026

Globální událost

Zhrubené modely pro studium selektivních vlastností nabitých nanočástic

15:00 » 16:00
VŠCHT&UOCHB Seminář teoretické chemie

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ústav fyzikální chemie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.