Kalendář

| Úterý, 4. duben 2017 |
Globální událost

Stereotypy v pedagogické komunikaci

10:00 » 11:30
Komu seminář je určen?

Všem vyučujícím, kteří se snaží zkvalitňovat svoji výuku

Kdo je přednášející?

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, genderová expertka

Kdy a kde?

4. dubna 2017 od 10:00 do 11:30, na VŠCHT Praha v Historické knihovně

Program

Vliv genderových i jiných stereotypů na pedagogickou komunikaci – Jak vypadá komunikace zahrnující stereotypy?

Stereotypy jako rizikový faktor snižující efektivitu učení

– Co se z psychologického hlediska děje se studujícími během stereotypní pedagogické komunikace?

Postupy, jak zjistit stereotypy v pedagogické komunikaci a jak se jim vyvarovat

– Co můžeme ve své výuce dělat jinak?

Konkrétní příklady z vysokoškolského prostředí

– Jaké komunikační situace zahrnující stereotypy byly zmapovány na českých VŠ?

Diskuse o výuce na VŠCHT

– Je na tom VŠCHT stejně, lépe nebo hůře než jiné VŠ?

Na seminář se přihlaste zde v aplikaci https://researchapp.vscht.cz/seminars nebo emailem na anna.mittnerova@vscht.cz

Globální událost

Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha

14:00 » 16:00
Program zasedání :

Schvalování Studijního a zkušebního řádu.Schvalování Disciplinárního řádu.Volební řád AS FCHI a Jednací řád AS FCHI.Projednání návrhu Řádu habilitačního a jmenovacího řízeníRůznéa) Informace o mezinárodní chemické olympiádě;b) Informace z kolegia rektora.